Reklamacje i zwroty

I. Reklamacja.

Jeśli po dokonaniu zakupu Konsument stwierdzi, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub w inny sposób jest niezgodny z zawartą umową, ma prawo złożyć reklamację.

Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do Sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji.

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@kidsbutik.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w_______________. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce: Rozstrzyganie sporów konsumenckich.


II. Zwrot towaru - odstąpienie od umowy.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres email: sklep@kidsbutik.pl lub dołączając je w formie pisemnej do przesyłki razem ze zwracanym towarem. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który dostępny jest obok do pobrania w pliku PDF: PDF Document

Przesyłkę należy odesłać na adres:

P.H. RESTYLE

ul. Białostocka 38/58

41-219 Sosnowiec .

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzymuje zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów i kosztu wysyłki z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane na rachunek wskazany przez Konsumenta w odstąpieniu od umowy. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego zakupu.

Prosimy pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

___________________________________________________________

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Producenci

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Please wait ...

Information

You are logged in correctly